ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ (Terms and Conditions)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของบริษัท เอ็สเท็ล แอนด์ อินสไปร์ จำกัด การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้

1. การยอมรับข้อกำหนด การเข้าสู่และใช้บริการเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ทุกประการ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาหยุดการใช้บริการเว็บไซต์นี้ทันที

2. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด บริษัท เอ็สเท็ล แอนด์ อินสไปร์ จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการประกาศในเว็บไซต์

3. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหา รูปภาพ ข้อความ โลโก้ และสื่ออื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เอ็สเท็ล แอนด์ อินสไปร์ จำกัด ห้ามทำซ้ำ แจกจ่าย หรือใช้เนื้อหาใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอ็สเท็ล แอนด์ อินสไปร์ จำกัด

4. การใช้งานเว็บไซต์ ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนการใช้งานของผู้ใช้อื่นๆ

5. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เอ็สเท็ล แอนด์ อินสไปร์ จำกัด กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

6. การจำกัดความรับผิดชอบ บริษัท เอ็สเท็ล แอนด์ อินสไปร์ จำกัดไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะไม่มีข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือปัญหาทางเทคนิคใดๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้

7. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือควบคุมการดำเนินงานของเว็บไซต์ดังกล่าว เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้อง หรือการใช้งานของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น

8. การยุติการใช้งาน บริษัท เอ็สเท็ล แอนด์ อินสไปร์ จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการเว็บไซต์นี้ หรือหยุดการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และการใช้บริการเว็บไซต์นี้จะถือว่าท่านยอมรับกฎหมายและศาลของประเทศไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น

10. ติดต่อเรา หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ กรุณาติดต่อเราที่ support@estelle.life

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป